Ledenadministratie

De ledenadministratie regelt alle zaken die betrekking hebben op de persoonsgegevens van de leden. 

De ledenadministratie kan worden benaderd voor de volgende zaken:

 

  • wijziging van uw adresgegevens
  • wjiziging bank/giro nummer
  • wijziging telefoonnummer
  • wijziging e-mailadres
  • wijziging lidmaatschap
  • (tijdelijk) opzeggen van lidmaatschap
  • wijziging naam (bijvoorbeeld na huwelijk)

 

Alle gegevens van leden worden in Sportlink, het ledenadministratieprogramma van het KNKV, verwerkt. De ledenadministratie is in handen van Jolanda van Ee. Zij is bereikbaar via e-mailadres: secretariaat@zkvdetovers.nl

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggingen dienen voor 1 juni schriftelijk op per e-mail gemeld te worden aan de ledenadministratie anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Alleen het bestuur is gerechtigd om op basis van reden en/of omstandigheden van een opzegging van het lidmaatschap die na 1 juni binnenkomt, te beslissen om hiervan af te wijken. Alle boetes gegeven door het KNKV, die berekking hebben op een lid, coach/trainer of verzorger worden ten alle tijden verhaald op de betreffende persoon (of ouder van jeugdlid).

Zie voor meer informatie: Opzeggen