Ledenadministratie

De ledenadministratie regelt alle zaken die betrekking hebben op de persoonsgegevens van de leden. 

De ledenadministratie kan worden benaderd voor de volgende zaken:

 

  • wijziging van uw adresgegevens
  • wjiziging bank/giro nummer
  • wijziging telefoonnummer
  • wijziging e-mailadres
  • wijziging lidmaatschap
  • (tijdelijk) opzeggen van lidmaatschap
  • wijziging naam (bijvoorbeeld na huwelijk)

 

Alle gegevens van leden worden in Sportlink, het ledenadministratieprogramma van het KNKV, verwerkt. De ledenadministratie is bereikbaar via e-mailadres: secretariaat@zkvdetovers.nl

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggingen dienen voor 1 juni schriftelijk op per e-mail gemeld te worden aan de ledenadministratie anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Alleen het bestuur is gerechtigd om op basis van reden en/of omstandigheden van een opzegging van het lidmaatschap die na 1 juni binnenkomt, te beslissen om hiervan af te wijken. Alle boetes gegeven door het KNKV, die berekking hebben op een lid, coach/trainer of verzorger worden ten alle tijden verhaald op de betreffende persoon (of ouder van jeugdlid).

Zie voor meer informatie: Opzeggen