Lidmaatschap opzeggen of wijzigen

Als je het lidmaatschap van ZKV de Tovers wilt beëindigen of naar een andere vorm van lidmaatschap wilt overstappen dan moet je rekening houden met een aantal “spelregels”.

 

A. Deze “spelregels” zijn opgesteld om tot een juiste afhandeling van de lidmaatschaps- verplichtingen en kosten te komen.

     De vereniging maakt een aantal afspraken met de TC, de Korfbalbond en de Gemeente om je optimaal van de

     korfbalsport te laten genieten en daar zijn op jaarbasis kosten aan verbonden.

 

Lees daarom de onderstaande punten even door voordat je actie onderneemt.

 

  1. Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd of gewijzigd. Dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@zkvdetovers.nl.
  2. De schriftelijke opzegging of wijziging dient een maand voor beëindiging van het verenigingsjaar (dus vóór 1 juni) binnen te zijn op het secretariaat. Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni van het betreffende jaar. Op deze datum moeten alle financiële verplichtingen van jou aan de vereniging zijn voldaan.
  3. Tussentijds opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap is niet mogelijk. Korfbal is een teamsport en bij tussentijds opzeggen of wijzigen zou je het team en de vereniging duperen. Daarnaast zijn er door de vereniging kosten gemaakt, zie ook A.
  4. Je bent verplicht de volledige contributie, voor het verenigingsjaar waarin je lid bent van de vereniging, te betalen.
  5. Ben je tijdens je lidmaatschap langdurig geblesseerd, ziek (meerdere maanden), zwanger van een kleine of wordt je tijdelijk voor je werk of studie uitgezonden, dan kun je contact opnemen met het secretariaat of mail dit naar secretariaat@zkvdetovers.nl. De Penningmeester zal dan een nieuwe financiële afspraak met je maken.
  6. Een wijziging naar een spelend lidmaatschap is altijd mogelijk, de Penningmeester zal je contributie aanpassen.

Indien je nog vragen hebt over het bovenstaande, dan kun je altijd contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.